Mentoring

Register Back
Location:
Průběžná setkání s mentory
Date:
2023/11/28
Deregister before:
2023/11/21
Organizer:
Job Centrum UTB
Category:
Other
Registered:
15 / 20

Seznam mentorů

Po přihlášení na tuto akci obdržíte od pracovníka Job Centra seznam našich mentorů, ze kterých si vyberete a my se postaráme o brzké navázání spolupráce.

Co je to mentoring?

Mentoring je profesionální vztah dvou osob – mentora (odborníka) a mentorovaného studenta. Jde o účinný způsob předávání zkušeností, rozvoje schopností a dovedností, možnost osobního rozvoje obou zúčastněných. Tento vztah, založený na vzájemné důvěře, je přínosem pro mentora i studenta.

Do mentoringu se mohou zapojit všichni, kdo chtějí pracovat na svém profesním i osobnostním rozvoji. Ke spolupráci zveme odborníky z praxe, kteří jsou ochotni předávat své zkušenosti, dovednosti a nápady. Zároveň zveme studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na své profesní budoucnosti a mají opravdový zájem o obor a spolupráci s mentorem.

Účastníkům vymezíme pouze základní strukturu spolupráce a hodnocení. Individuální plán spolupráce je založen na dohodě mentora a mentorovaného.

Mentor

Mentorem se může stát osoba, která je schopna motivovat, být vzorem a vůdčí osobností, má chuť sama se dále rozvíjet, předávat své profesní zkušenosti a dovednosti, odborné rady či podnětné nápady.

Mentor působí jako vzor a pomáhá mentorovanému studentovi poznat vlastní potenciál a přivádí ho k zodpovědnosti, podněcuje k profesionálnímu chování, napomáhá k jeho kariérnímu růstu, k vytvoření bezpečného prostředí pro učení se a pro kladení dotazů.

Mentee = mentorovaný

Mentorovaným se může stát každý student, který má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji, projevuje zájem o rady a konzultace s mentorem, zapojuje se do projektů a takto aktivně pracuje na své budoucnosti. Mentee v průběhu mentoringu získává podporu a informace o možnostech řešení různých situací, úkolů a vychází ze zkušeností mentora.

Pro studenty Proč se stát menteem?

Co Vám může mentoring přinést?

 • příležitost nahlédnout do reálného pracovního prostředí českých i mezinárodních firem a organizací
 • aktivní zapojení do reálných projektů
 • získání zkušeností od úspěšné osoby z praxe oboru, který Vás zajímá
 • provázení při práci, možnost být veden, vyzkoušet si reálné činnosti a rozvíjet tak své zkušenosti a schopnosti
 • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, získání zajímavé položky do životopisu
 • možnost odborné konzultace a zpětné vazby pro Vaše vlastní projekty
 • zdroj kontaktů
 • usnadnění přechodu ze školního do reálného prostředí a života a vytvoření povědomí o trhu práce v daném odvětví

Nástroje, které můžete během  mentoringu využívat:

 • Stínování - mentorovaný se stane "stínem" mentora, doprovází a pozoruje při pracovních aktivitách
 • Spolupráce a vedení při zapojení do reálných projektů na pracovišti
 • Odborná konzultace - týkající se práce, oboru, zaměření
 • Konzultace odborné práce - i to může být doplňkovou činnosti, student může s mentorem konzultovat například svou závěrečnou práci